PsycArt vzw zal een artotheek openen in haar nieuwe locatie in Brussel (Schaarbeek).

Concreet wil dit zeggen dat wij aan een breed publiek - instellingen, bedrijven, particulieren, enz. - vanaf april 2017 kunstwerken wensen te verhuren (en/of verkopen).

Deze kunstwerken zullen grotendeels behoren tot de door de jaren heen opgebouwde collectie van PsycArt vzw - ruim 300 werken - maar daarnaast willen wij ook kunstwerken aanbieden van kunstenaars met een kwetsbaarheid en/of van ateliers die verbonden zijn met de sector van de geestelijke gezondheidszorg. 

In de samenwerking is het de bedoeling dat wij de kunstwerken kunnen stockeren en uitwisselen. De vzw zal zowel geschikt zijn voor de “gebruikers” als voor de vrijwilligers (die onder andere mee zullen kunnen instaan voor het beheer van de artotheek).

Elke kunstenaar die wenst gebruik te maken van de artotheek, kan zijn kandidatuur vanaf nu doorgeven door middel van het versturen van een email naar francoise.rolain@psycart.eu (maximum 10 kunstwerken per kunstenaar) waarin personalia (naam, voornaam, pseudoniem, postadres, telefoonnummer(s), mailadres,...), een korte biografie (persoonlijke context, inspiratie, curriculum van tentoonstellingen,…) en een beschrijving van de kunstwerken dienen worden te vermeld. Indien mogelijk kan er gekozen worden voor de vermelding van een link naar een website waar voorgaande informatie allemaal in terug te vinden is, wat mogelijks het indienen van de kandidatuur kan vergemakkelijken. 

De beschrijving van de kunstwerken omvat het volgende per kunstwerk:

  • een foto van het kunstwerk (jpg of png - 300 dpi)
  • een kort beschrijving van de techniek
  • de afmetingen van het kunstwerk
  • de waarde van het kunstwerk (prijs in €)
  • de titel van het kunstwerk (of vermelding ‘zonder titel’)
  • het jaar waarin het kunstwerk werd gemaakt

De kandidaturen zullen beoordeeld worden door het artistiek comité van PsycArt vzw binnen de termijn van 2 maand na ontvangst van de kandidatuur.

Hetzij als kunstenaar, hetzij als ander contactpersoon binnen ons netwerk nodigen wij u graag uit om eventuele kandidaturen in te dienen en/of kandidaten (of hun contactpersonen) voor te stellen opdat zoveel mogelijk kunstenaars de kans zouden kunnen nemen om deel uit te maken van onze artotheek.

De Algemene Voorwaarden van de artotheek vindt u in bijlage.

Attachments

Share