Missie van PsycArt

  • Aanmoedigen en valoriseren van de artistieke expressie van kunstenaars die lijden aan een neurologische of psychiatrische aandoening
  • Een netwerk oprichten van professionelen actief in institutionele kunstateliers
  • Verbeteren van de maatschappelijke kijk op psychisch kwetsbare kunstenaars
  • Een reflectie op gang brengen over het verband tussen de artistieke expressie en de psychiatrische of neurologische aandoening

 

Visie van PsycArt

PsycArt plaatst de kunstenaar centraal in het proces

Dat is de essentie van PsycArt: de kunstenaar tonen, en niet de patiënt. Wat telt is de artistieke kwaliteit van de werken en het feit dat de patiënt anders wordt bekeken, een ander statuut krijgt, ook al is het maar tijdelijk: het statuut van een creatieveling, een kunstenaar

Ondanks de jarenlange inspanningen om deze buitengewone kunstenaars op hun juiste waarde te laten schatten, stellen we vast dat hun werken nog steeds niet de traditionele markt hebben bereikt.

Dat valt in zekere zin makkelijk te begrijpen. We worden overstelpt met de vreselijkste gevallen die in het lang en het breed worden verhaald in de media. Dag na dag vormen we ons een verkeerd beeld van de realiteit van de geestesziekte (en vooral van de psychose). Het verschil cultiveren is immers geruststellend. Geestesziekten blijven taboe of boezemen een zekere angst in. En ze met de vinger wijzen is een manier om zich aan de goede kant van de barrière te voelen. We mogen echter niemand reduceren tot een diagnose. Laten we dus de clichés achter ons laten en tonen wie de kunstenaar werkelijk is.