Johan Lambrecht

Ik ben apotheker van opleiding (Ugent, 1983). Ik werkte wel een kleine tien jaar met wisselend succes als apotheker in dienstverband.

Ik heb een aangeboren gevoel voor zaken en mensen die”mooi” zijn in de breedste betekenis van het woord. Mijn moeder gaf kleding, was heel creatief en mijn vader was ook creatief, hij gaf wiskunde. 

 

Het thema “hersenen” is een soort zelfverwerking op een kunstzinnige manier waar eenvoud en complexiteit elkaar raken. De eenvoud zit in de eenvoudige, banale vormen van de werken. De complexiteit van de gekte zit in het contrast tussen de trivialiteit en de ingewikkeldheid van het menselijk denken.

Partager