Ellis de Jong

Ik ben begonnen met schilderen op de dag dat ze me een kwast gaven, maar bij de Vinken ben ik nu al 4 jaar actief.

Ik ben altijd een dwangmatige tekenaar geweest, maar na een lange periode van zware depressies kwam er een moment waarop ik alle creativiteit verloor. Dit was als het ware een kleine dood. Uiteindelijk ben ik bij de Vinken terecht gekomen, maar ik ben nog steeds bezig een belangrijk stuk van mijzelf terug te vinden.

Ik heb in het begin veel moeite gehad om mijn academische achtergrond los te laten en mijzelf de toestemming te geven om sprookjesachtige onderwerpen te kiezen. Tevens mag ik van mijzelf zo veel vogels tekenen als ik wil. Ik heb geen illusies over Kunst met een grote K, het is mijn bedoeling om een persoonlijke behoefte te bevredigen die ik blijkbaar heb. Ik heb steeds minder haast, en ik ervaar steeds minder druk, en ik heb steeds minder te bewijzen. En mijn werk vaart hier blijkbaar wel bij.

Mijn techniek is nu de linosnede, droge naald en zinkets.

Ik heb nooit tentoongesteld, afgezien van de tweejaarlijkse open dagen van de Vinken.

Ik ben geïnteresseerd in ornithologie en volkscultuur. Ik ben zelf niet gelovig, maar het spanningsveld tussen geschiedenis, folklore en magie, dat ik zie in volksdevotie, vind ik interessant.

In de “Heiligen”-serie is niets verzonnen. Dat zijn allemaal echte heiligen, maar niet noodzakelijk officiële heiligen. Sommigen, zoals Sara e Kali en Guinefort, hebben niets met het katholieke geloof te maken. Het zijn overblijfselen van iets ouders. De relatie tussen heiligheid en (geestelijke) gezondheid komt aan bod, en er zijn een paar verhalen waarvan de humor mij heeft getroffen. Humor, al dan niet zwarte, heeft voor mij een belangrijke plaats in de kunst.

De natuur is vanzelfsprekend een eindeloze bron van inspiratie, de fragiliteit ervan, en de nabijheid van leven en dood. Ik heb iets met vogels, breekbare wezens, vol van nerveus leven.

Het uitoefenen van deze artistieke activiteit is een belangrijk onderdeel van het genezingsproces, en een dagvulling die ik hard nodig heb. Dit is letterlijk van levensbelang.

Tentoonstellingen

Atelier

  • De Vinken - Lange Lozanastraat 60-62 2018 Antwerpen

Partager