Bart Smits

Bart volgde Economie op het Sint-Gummaruscollege en volgde daarna een opleiding tot bibliothecaris. Momenteel werkt hij als vrijwilliger in een bibliotheek van wereldreligies in Wilrijk. Daarnaast is hij huiscartoonist voor de virtuele krant Zonder Graten.

In de Facktorij, een kunstatelier verbonden aan het PC Bethanië te Zoersel, dat in 2004 werd opgericht, is Bart uitgegroeid tot een van de meest productieve kunstenaars. Hij werkt er volgens vaste schema’s, alsof hij enkele dagen “naar kantoor gaat” aan een indrukwekkend oeuvre van voornamelijk kleine, zeer kleurrijke doeken die vaak wranggeestig zijn.

Daarnaast legt Bart zich, thuis dan, toe op digitale technieken; naar eigen zeggen heeft hij meer dan 4000 tekeningen gemaakt in met Photoshop bewerkte collages en foto’s, die uiteindelijk vaak beeldgags worden.

In het schilderwerk van Bart Smits valt een kleurige harmonie op tussen frisse, cartooneske elementen en uitingen van psychische pijnen, angst en eenzaamheid. Deze zich steeds opnieuw herstellende balans van geestig kleurgebruik en geestelijk lijden vormt het eigene van het kunstenaarschap van Bart Smits.

Bart is een onuitputtelijke bron van creativiteit; hij werkt vaak snel, alsof het lastig is het tempo van zijn eigen inspiratie “te volgen”. 

Zijn discipline en productiviteit leven altijd op gespannen voet met zijn dagelijks welzijn, zoals bij veel outsider-kunstenaars het geval is. Deze strijd is allerminst vanzelfsprekend, maar is voor mensen zoals Bart, evenals voor zijn collega’s van de Facktorij, wel urgent en noodzakelijk. 

Bart Smits stelde eerder tentoon in de galerie van het Outsider Art-centrum in Amsterdam en zijn werk werd getoond op de Ousider Art Fair in New York.

Manu Bruynseraede (een van de medeoprichters en vaste leden van de Facktorij) http://manubruynseraede.wordpress.com/

Tentoonstellingen

Atelier

  • De Facktorij - PC BethaniĆ« Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Partager