Psycart steunt geisoleerde, hulpbehoevende en kwetsbare artiesten. Door haar acties tracht ze deze artiesten toe te staan om hun werk verder te zetten, en hun werk te tonen binnen een veilig en ethisch kader. Algemener opent Psycart zich naar elke autodidactische of professionele artiest die zijn talent ten bate stelt van een humaan, artistiek project waarin verdraagzaamheid en samenhorigheid hoog in het vaandel staan.

De vzw Psycart werd opgericht in juli 2013, maar bestond voordien al 15 jaar als intern project van de pharmaceutische firmas Lundbeck. Psycart heeft al verschillende tentoonstellingen georganiseerd die de artiesten toeliet om hun werken ook buiten de muren van de psychiatrische instelling te tonen. In 18 jaar heeft Psycart al honderden artiesten in het daglicht gesteld en de verkoop georganiseerd van meer dan 3.000 werken.

De vzw Psycart is vandaag één van de weinige socio-culturele en bicommunautaire belgische verenigingen die nationaal opereert.

Voor Psycart is het belangrijk de kwaliteit van de voorgestelde werken te garanderen om een nauwe benadering van deze artistieke stromingen te vermijden (moderne kunst, art brut, outsider art, ...).

Momenteel krijgt Psycart geen enkele publieke subsidie en werkt voornamelijk met vrijwilligers.

Sinds zijn oprichting werkte Psycart alleen per project, zonder een vaste basis. Meer en meer groeide het besef dat het vinden van een thuisbasis een vereiste was om zowel het verlengen van het kader dat de vereniging bood aan zijn artiesten (tot dan meestal beperkt tot één tentoonstelling) als het huizen van kunstenaarsresidenties, ateliers en evenementen.
Een ruimte die zou toelaten om kunstwerken zowel te verkopen als te verhuren. Een ruimte die, zonder te vervallen in een routine van een open atelier en open gedurende het ganse jaar; toch een vaste basis zou vormen waar de artiesten zouden kunnen komen met hun vragen, elkaar zouden kunnen ontmoeten, aan uitwisseling doen, zich inspireren en onder elkaar ieder toch zijn project realiseren.

In maart 2017 heeft de vzw Pyscart zich gevestigd in de oude Mecaprint-drukkerij (Thiefrystraat, Schaarbeek).
Zijn deelt deze ruimte met de vzw Heure Atelier die deel uit maakt van de mentale gezondheidsdienst La Gerbe.

De missies van de vzw:

  • een verankeringscentrum zijn voor zijn gebruikers
  • een ethisch en veilig kader vormen voor de verkoop en verhuur van de werken door geisoleerde , hulpbehoevende en broze artiesten door ziekte.