Deze site is eigendom van PsycArt vzw (ondernemingsnummer 0536 567 673). 

De site, evenals en de inhoud ervan, wordt beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. 

Artistieke werken gemaakt door derden worden met toestemming van de betreffende kunstenaars voorgesteld. 

Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PsycArt (info@psycart.eu).