Marcel Hoeben

Marcel is beginnen creëren op zeer vroege leeftijd: rond de 8 à 9 jaar. Dit waren eerst vooral tekeningen. Voor en na zijn studie “Interieurarchitectuur” balanceerde zijn werk al op de grens tussen toegepaste kunst en vrije kunst. Het is de bedoeling dat er bij de toeschouwer een gedachtenstroom op gang komt bij het ervaren van zijn werk. Er is altijd een samenhang van waarnemen en betekenis.

Zijn werk maakte een evolutie door van steeds minder materialiteit naar steeds meer conceptualiteit. Zo zien we een ontwikkeling doorheen zijn diverse creaties:

Marcel hanteert diverse technieken. De meest recente werken zijn onsubstantiële constructies die in situ worden uitgedacht en samengesteld. 

Zijn thema’s cirkelen veelal rond het concept tijd.  Vaak worden ook raadselachtige titels bedacht, zoals “De avond brengt de dag”. Deze thema’s sluiten aan bij zijn directe levenservaringen. Hij put inspiratie uit de natuur en al wat leeft. Zo zegt hij bijvoorbeeld: “Sorry” tegen de ajuin tijdens het snijden.  Ook de filosofie van de “existentiële fenomenologie (bv: Maurice Merleau-Ponty) is een bron van inspiratie. 

Zijn artistiek bezig zijn hindert hem vaak in de organisatie van zijn dagelijks leven. Hij wil zich op een geconcentreerde wijze  engageren in zijn kunstactiviteiten. 

Workshop

  • Artisit - André Dumontlaan 16 3600 Genk

Partager